Den danske grafiske branche er den grønneste grafiske produktion i verden, og hos Johansen Grafisk/Viaprint gør vi alt for at producere tryksager med ansvar for bæredygtighed og miljø.  Johansen Grafisk/Viaprint lægger vægt på at kunne producere tryksager på en miljørigtig måde. Derfor kan vi som trykkeri mærke dine tryksager med miljømærkninger og vi bruger energi udelukkende fra vindenergi. 

Svanemærkning

Svanemærket dokumenterer, at vi begrænser energiforbrug og brugen af miljø- og sundhedsskadelige materialer og kemikalier, for eksempel flygtige opløsningsmidler. Kravene indebærer brug af miljørigtige trykfarver, lakker og lim af hensyn til senere papirgenanvendelse. Og vi bliver vurderet blandt andet på vandforbrug, andel af miljørigtig (FSC) papir, papirspild, affaldsmængde og certificeret håndtering af trykkvalitet.

 

FSC® certificering 

Ved at bruge FSC certificeret papir påtager vi os et ansvar for både natur, dyr og mennesker i verdens skove, og sender således et klart signal om, at Johansen Grafisk/Viaprint løfter sit sociale og miljømæssige ansvar. Når du køber FSC-mærkede tryksager, har du sikkerhed for, at træ og papir ikke stammer fra ulovlig tømmerhugst.

Johansen Grafisk/Viaprint er medlem af GRAKOM, som er en erhvervsorganisation, som er samlingspunkt for virksomheder, der arbejder med kommunikationsløsninger herunder trykkerier.

GRAKOM har lanceret en hjemmeside, hvor de fortæller, hvordan danske grafiske virksomheder arbejder med tryk med ansvar.

TRYK MED ANSVAR se mere via dette link.

 

Du handler med ansvar for skoven, når du køber tryksager, der er produceret i Danmark og hos Viaprint. Tryksager er bionedbrydelige og komposterbare, men det er vigtigt af genanvende papiret. Genbrugspapir består af naturlige resurser og er en vigtig råvare.

Facts om FSC certificering:

  • Fremmer miljømæssig og økonomisk forsvarlig skovdrift over det meste af verden
  • Sikrer skovens biologiske mangfoldighed og økologiske processer
  • Giver dig mulighed for at stille krav om sporbarhed

Trykt i Danmark logoet bruges for at støtte danske produktionsarbejdspladser og det er din garanti for at din tryksag bliver produceret hos danske trykkerier, der giver ordentlige danske arbejdsvilkår. Trykt i Danmark sikrer også at dine tryksager ikke bliver transporteret rundt i hele europa til gavn for miljø og klima.

Facts om TRYKT I DANMARK:

  • Med dansk produktion får du stolte håndværksmæssige traditioner
  • Danske trykkerier overholder høje miljømæssige standarder
  • Trykkerierne udbetaler overenskomstmæssige lønninger