FAQ generelt

Et web-to-print system er beregnet til online produktion af primært dine tryksager. Du kan producere dine tryksager i en internetbrowser, hvor systemet er skabelon opbygget, så du kan tilrette dine tryksager med dit eget grafiske udtryk. Har du først tilrettet dine skabeloner, så er det nemt og tilgængeligt uanset, hvilken arbejdsplads, du sidder ved.

Efterfølgende kan du bestille dine tryksager med nogle ganske få kliks. En web-to-print løsning er særdeles velegnet, hvis din virksomhed har mange afdelinger og eksempelvis skal lave individuelle visitkort. De enkelte brugere kan bestille visitkort og overholde din virksomheds designmanual uden at spekulere dine designstandarder.

Fordele: 

 • Skabelon opbygget
 • Sikrer overholdelse af designmanual
 • Let tilgængeligt uanset, hvor du er!

A-formater kender du helt sikkert fra eksempelvis A4-format, som er standard papirformat for de fleste almindelige kontorprinter. A0 er lig med en kvadratmeter.

Oversigtstabel 

 • A0 format – 841 x 1189 mm
 • A1 format – 594 x 841 mm
 • A2 format – 420 x 594 mm
 • A3 format – 297 x 420 mm
 • A4 format – 210 x 297 mm
 • A5 format – 148 x 210 mm
 • A6 format – 105 x 148 mm
 • A7 format – 74 x 105 mm
 • A8 format  - 52 x 74 mm

I den grafiske industri anvendes ofte offsettrykmaskiner, som har deres maksimale trykområde indenfor B1 og B2 formaterne. De kaldes også hel- og halvformat maskiner.

Oversigtstabel

 • B0 format – 1000 x 1414 mm
 • B1 format – 707 x 1000 mm
 • B2 format – 500 x 707 mm
 • B3 format – 353 x 500 mm
 • B4 format – 250 x 353 mm
 • B5 format – 176 x 250 mm
 • B6 format – 125 x 176 mm
 • B7 format – 88 x 125 mm
 • B8 format  - 62 x 88 mm

C-formatet bruges blandt andet til størrelser på kuverter til postforsendelser. En A4-stykke papir passer til en C4, En A5 passer til C5 osv.

Oversigtstabel

 • C0 format – 914 x 1297 mm
 • C1 format – 648 x 917 mm
 • C2 format – 458 x 648 mm
 • C3 format – 324 x 458 mm
 • C4 format – 229 x 324 mm
 • C5 format – 162 x 229 mm
 • C6 format – 114 x 162 mm
 • C7 format – 81 x 114 mm
 • C8 format  - 57 x 81 mm

Udskydning har ikke noget med at gå på jagt eller skyde med gevær udendørs at gøre!

Udskydning (på engelsk impose) er et udtryk, man bruger, når siderne i din tryksag skal placeres i den rigtige rækkefølge og rigtigt bag på hinanden. Du laver din tryksag og nummerer dine sider fortløbende. Alt efter om tryksagen skal foldes, hæftes og limes sammen, så er der forskellige måder udskydningen laves på. Du skal som udgangspunkt ikke tænke på udskydningen, når du laver din tryksag. Det sørger din tryksags leverandør for.

Du skal dog være opmærksom på, at når du laver dit design til din tryksag, så kan udskydningen indirekte påvirke helhedsindtrykket. Har du et opslag med tekst og billeder, så går over ryggen, så skal du være ekstra opmærksom på, hvilken færdiggørelse, du har valgt til din tryksag.

Ordene betyder det samme i tryksags sammenhæng og den eneste forskel er deres sproglige oprindelse. Konvolut er fra latin ”convolutus” som frit oversat betyder at sammenrulle. Kuvert er fransk og frit oversat betyder at ”tildække”.

FAQ om papir

Syntetisk papir er oftest produceret af PE plast. Det gør at syntetisk papir er modstandsdygtig overfor olie, fedt og vand. Anvendelse af syntetisk papir finder sted, når almindeligt papir kommer til kort. Man kan anvende det til visitkort, plakater, landkort eller manualer, som skal bruges under påvirkning af vand og olie mv. Papiret har en høj rivstyrke og gode false egenskaber.

Produktnavne:

 • Yupo
 • Polyart
 • Pretex
 • Synteape

Stenpapir er fremstillet og produceret af kalksten, der er knust. Stenpapir indeholder også hdpe, som er en type 2 plast, som nedbrydes af solens UV-stråler og forgår i naturen efter 6-12 måneder.

Stenpapir er et bæredygtigt produkt, som fremstilles uden brug af kemikalier, blegemidler, træ og vand, men produceres af affaldsprodukter fra mineindustrien. Det kan anvendes til mange forskellige slags trykt massekommunikation.

Produktnavne: Stenpapir, Scandirock

Termopapir er et specialpapir, hvor overfladen er behandlet med et stof, der skifter fra hvidt til sort, når det varmepåvirkes. Der er noget termopapir, der indeholder en fremkalder (bisphenol A), som kan være reproduktionsskadeligt. Derfor er der EU-lovgivning, der har sat en begrænsning på, hvor meget fremkalder, der må være i termopapir til 0,02 vægtprocent.

Termopapir bruges blandt andet til bonruller i supermarkedet, parkeringsbilletter og kvitteringer fra bankernes pengeautomater osv. 

Ubestrøget offsetpapir er almindeligt papir uden bestrygning. De fleste træfrie offsetpapirer fremtræder med stor hvidhed, fordi de er optisk bleget. 

Miljøhensyn og optisk blegning

En optisk blegning af papiret blev tidligere foretaget med chlor eller chlorholdige stoffer. Af miljøhensyn stoppede man med denne proces. I dag bliver blegningen af papiret mange steder gjort med brintoverilte eller beslægtede kemikalier.

Anvendelse 

Offsetpapir bruges til mange tryksager. Det kan være til løsblade, foldere, hæfter, manualer og kataloger. Generelt kan man sige at offsetpapir har en bedre læsbarhed end bestrøget papir. Ulempen ved offsetpapir er billedgengivelsen, som virker lidt ”flad” i forhold til bestrøget papir.

Afsmitning og lugtgener 

Tryksager produceret på offsetpapir har en tendens til at smitte af. Afsmitning forekommer, når papir gnides imod papir og afsætter trykfarven. Man kan ofte genkende tryksager på offsetpapir, fordi de har en karakteristisk lugt, som kan være generende.

Produktnavne: MultiOffset, MaxiOffset, Edixion offset, Amber Graphic

FAQ om karton

Homogen karton er produceret af nye fibre kaldet bleget kemisk masse. Denne type karton fås både som ensidig og tosidig karton. Homogen karton er ofte brugt til emballager, mapper, visitkort og omslag mv.

Ensidig karton har 2 forskellige sider. Den ene side har en hvid bestrøget forside og en ubestrøget/letbestrøget bagside.

Tosidig karton har 2 ens sider. Begge sider har en identisk hvid bestrøget overflade.

Produktnavne:

 • Invercote
 • Algro Design
 • Ensocoat
 • Crescendo

Kvalitetsforkortelser internationalt:

 • SBS
 • SBB
 • GZ

Falseæskekarton kan både være produceret af nye fibre eller genbrugsfibre. Denne type karton fås hovedsageligt som ensidig karton. Falseæskekarton er ofte brugt til emballager, mapper, visitkort, postkort og bogomslag, katalogomslag mv.

Ensidig karton har 2 forskellige sider. Den ene side har en hvid glittet eller silk bestrøget forside og en mat let bestrøget bagside.

Produktnavne:

 • Metsäboard Prime
 • AvantaCard
 • Chromocard
 • Arktika
 • Alaska
 • Atelier
 • Performance Brilliance
 • Aegle Pro

Kvalitetsforkortelser internationalt:

 • FBB
 • GC1
 • GC2